Drukuj

KLUB EUROPEJSKI DOUZELAGE W ZSP NR 1 W CHOJNIE, Projekt LOKALNE OKNO NA EUROPE

 

Nazwa projektu:

LOKALNE OKNO NA EUROPĘ

 

Nazwa organizacji realizującej projekt

KLUB EUROPEJSKI DOUZELAGE w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 w CHOJNIE

 

Jaki typ działania?

Inicjatywy młodzieżowe – spotkania ze znanymi,  ciekawymi ludźmi. Zaadaptowanie, wyremontowanie i wyposażenie  w szkole pomieszczenia z zapleczem na salkę kinową na potrzeby członków Klubu Europejskiego Douzelage oraz w celu pozyskania  miejsca w szkole na działania filmowego klubu dyskusyjnego.

 

Jakie były główne cele projektu, dlaczego został zrealizowany?

Zorganizowanie cyklu spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi z Polski i zagranicy. Utworzenie w szkole salki kinowej na potrzeby Klubu Europejskiego Douzelage i filmowego klubu dyskusyjnego, w którym odbywają się spotkania z interesującymi postaciami życia politycznego, kulturalnego, artystycznego, podróżnikami, a także projekcje filmów edukacyjnych oraz dyskusje na ich temat. Realizacja projektu miała na celu kształtowanie  postaw proeuropejskich wśród młodzieży, zrozumienia i szacunku dla innych narodowości, zaspokojenie ciekawości świata, pozyskanie odpowiedzi na pytania jak spędzać wolny czas, realizować marzenia związane z poznawaniem świata i  podróżami. Projekt przybliżył tematy związane z polityką, filmem, wojną poprzez kontakt z osobami mającymi z tym bezpośredni kontakt.

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby młodzieży z małego miasteczka jakim jest Chojna, niemającej dostępu do kina, mającej bardzo mało propozycji ze strony miasta na spędzanie wolnego czasu.

 

Kto tworzył projekt, a kto uczestniczył w działaniach?

Projekt został napisany przez trzy członkinie Klubu Europejskiego Douzelage, natomiast w działaniach projektu brali udział wszyscy członkowie Klubu, inni uczniowie ZSP Nr 1 w Chojnie oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

 

Jakie były główne działania?

Które z nich było najciekawsze?

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiu spotkań uczniów ZSP Nr 1 w Chojnie ze znanymi, ciekawymi postaciami: burmistrzem Marsaskali (Malta) Mario Calleja, senatorem RP Janem Olechem, podróżnikiem Ireneuszem Bylińskim, autorką i koordynatorką projektów młodzieżowych z Siguldy (Łotwa) Ingą Barissa, podróżnikiem i uczestnikiem wojny w Algierii Jeanem Pierrem Crepin z Granville (Francja), nauczycielką języka węgierskiego i angielskiego Anną Pupp z Koszeg (Węgry) oraz podróżnikiem i organizatorem przeglądów i festiwali filmowych: „Włóczykij”, „Ińskie Lato Filmowe” Przemysławem Lewandowskim.

2. Utworzenie w szkole salki kinowej, jako miejsca spotkań w ramach projektu z niektórymi zaproszonymi osobistościami, a także miejsca na potrzeby członków Klubu Europejskiego i klubu dyskusyjnego.

3. Wydanie broszury informującej o działaniach w ramach projektu.

4. Promocja projektu poprzez zamieszczanie zdjęć i informacji o nim na stronach internetowych Powiatu Gryfińskiego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, stronie www.chojna24.pl, gdzie pojawiały się też nagrania wywiadów z zapraszanymi gośćmi, gazecie lokalnej „Gazecie Chojeńskiej” i szkolnej „Wióry” oraz nagranie audycji radiowej w Polskim Radiu Szczecin.

Do najciekawszych działań należało spotkanie z panem P. Lewandowskim, który opowiadał o filmie, sztuce i podróżach w sposób bardzo ciekawy i zarażający pasją, panem J. P. Crepin opowiadającym o wojnie i jej okrucieństwie. Ciekawym doświadczeniem było nagranie w Polskim Radiu Szczecin.

Jakie były rezultaty projektu, czym skutkował?

Rezultaty projektu:

- siedem spotkań z ciekawymi ludźmi: politykami, podróżnikami, artystami, działaczami samorządowymi z zagranicy i Polski,

- wyremontowanie, wyposażenie i oddanie do użytku szkolnej salki kinowej,

- wydanie broszury opisującej działania projektu,

- wzrost świadomości wielokulturowej i postaw europejskich wśród bezpośrednich organizatorów projektu i osób uczestniczących w jego działaniach.

O czym pamiętałbyś w przyszłości, robiąc podobny projekt?

Główne cele projektu zostały zrealizowane. W przyszłości można próbować zaangażować jeszcze większą grupę młodzieży w działania organizacyjne oraz rozszerzyć krąg uczestników wydarzeń realizowanych w ramach projektu.


Kliknij na wybraną grafikę, aby otworzyć galerię zdjęć projektu.

{gallery}PROMUJEMY_PROJEKTY/Z_POLSKI/Chojnia_ZSP_nr1{/gallery}