Drukuj

 

Wolontariat lokalny i europejski, czyli jak przygotować się do przyjęcia w swojej organizacji wolontariusza z innego kraju?

Projekt miał pomóc wolontariuszom w wypracowaniu kompletnej i spójnej akcji informacyjnej, dzięki której oni i  ich Centrum będą mogli zaistnieć w świadomości mieszkańców jako organizacja zaangażowana w projekty Wolontariatu Europejskiego w Zgierzu. Zanim wolontariusze przeszli do działania, uczestniczyli w przeprowadzonych metodami edukacji pozaformalnej warsztatach na temat Wolontariatu Europejskiego. Dzięki warsztatom młodzież zwiększyła swoją wiedzę na temat międzynarodowych projektów, poznała także skuteczne sposoby promocji i kształtowania wizerunku swojej organizacji. Wypracowane materiały zostały zaprezentowane podczas Święta Zgierza.

Koordynatorce inicjatywy, Dorocie, zależało na przekazaniu polskim wolontariuszom wiedzy na temat eurowolontariatu oraz na przygotowaniu ich do przyjęcia w Stowarzyszeniu Kameleon wolontariusza z innego kraju. Ważne było także zintegrowanie grupy młodych ludzi współpracujących z Centrum Wolontariatu poprzez wspólne zrealizowanie celów mini-projektu i wykonanie zaplanowanych działań.
Udział młodzieży? Młodzież była inicjatorem projektu, współtworzyła jego pisanie. To młodzi ludzie koordynowali większość działań: wypracowali materiały informacyjno-promocyjne, zorganizowali stoisko, akcję happeningową, przeprowadzili ewaluację  i promocję projektu.

Czy pojawiły się niespodziewane wyzwania? "Krótki  czas na realizację projektu był ryzykowny, ale na szczęście udało nam się zrealizować działania zgodnie z planem, jedynie z przesunięciem terminów. Musieliśmy doprecyzowywać budżet, aby był on zgodny z wytycznymi FERSO" (Fundacja FERSO przydzielała mini-granty według podanych uczestnikom kryteriów budżetowych- przyp. red.).

Dorota Krach z wykształcenia jest etnologiem. Na co dzień pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, gdzie kieruje Młodzieżowym Biurem Informacji Europejskiej EuroKameleon. Przyznaje, że praca, którą wykonuje jest jej pasją.