Drukuj

"Popołudnie z mediacją" - gimnazjaliści ze szkoły nr 24 we Wrocławiu przybliżą czym jest mediacja i jaka jest rola mediatora z rozwiązywaniu konfliktów.


Tematyką miniprojektu są mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów. Wraz z gimnazjalistami ze szkoły nr 24 we Wrocławiu organizowana będzie impreza popularyzująca tematykę mediacji pod nazwa "Popołudnie z mediacją" dla uczniów klas 4-5 ze szkoły SP 68 we Wrocławiu . Działania rozpoczynają się 23.05 , a zakończą się dnia 9.06 gdy organizowane będzie "Popołudnie z mediacją"w Szkole Podstawowej nr 68. Młodzież gimnazjalna znająca i interesująca się mediacjami przygotuje i zorganizuje spotkanie wyjaśniające co to jest, po co, jak przebiega takie spotkanie, kim jest mediator, w taki sposób by był on przystępny, przyswajalny dla młodszej młodzieży.

Joanna Wiśniewska